Print

გლობალური სამყარო, სახელმწიფო და ინდივიდის თავისუფლება

ავტორი: ანა ყარალაშვილი | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

თავისუფლება ერთ-ერთი იმ ცნებათაგანია, რომლის ვერბალიზაცია რთულია, რადგან სხვადასხვა საზოგადოების, კულტურისა თუ მსოფლმხედველობის ადამიანი განსხვავებულად აღიქვამს მას. მიუხედავად ამისა, თავისუფლება აღიარებულია, როგორც ადამიანის არსებობის აუცილებელი პრინციპი, ზოგ შემთხვევაში - საფუძველმდებარე. თანამედროვე სამყაროში, ერთი შეხედვით, ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ გაზარდოს და დაცული იყოს ადამიანის თავისუფლება, თუმცა, არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიმართებაა ადამიანის პიროვნულ თავისუფლებას, სახელმწიფოსა და გლობალიზაციას, როგორც წამყვან თანამედროვე ტენდენციას შორის.

დღეს ჩვენ გვიწევს ორ - რეალურ და ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრება. რეალური სამყაროს საზღვრები შემოიფარგლება გარკვეული გეოგრაფიული არეალით, რომელშიც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ვატარებთ, ქვეყნის კონსტიტუციით და საზოგადოების მიერ აღიარებული ღირებულებებით, კულტურული ნორმებით, ქცევითი მოდელებით... ხოლო ვირტუალური სამყარო, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის დამსახურებით შეიქმნა და გვაძლევს საშუალებას გავეცნოთ სხვა ადამიანთა ცხოვრებას და კულტურას. ადამიანთაშორისი კომუნიკაციების გამარტივების და თვალსაზრისების ზედდების შედეგად დროში ყალიბდება ახალი გლობალური კულტურა, რომლის ნორმატიული რეგულაციები შემდეგ იმპლიციტურად იწყებს არსებობას რეალურ სამყაროში. ყოველივე ამის შედეგია ის, რომ ზოგჯერ ადამიანებს უჩნდებათ სურვილი, უარყონ გარკვეული შეზღუდული კულტურული ნორმები და საკუთარი თავი განიხილონ, როგორც სამყაროს ნაწილი და მსოფლიოს მოქალაქე.

Print

დისკუსია რექტორთან

ავტორი: მარიამ შარია | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

შაბათს, 7 დეკემბერს, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტის სადისკუსიო კლუბს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რექტორი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა ესტუმრა. 

შეხვედრა დაიწყო სადისკუსიო კლუბის წევრების მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაციით, რომლის მიზანი იყო სტუდენტების თვალით დანახული უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების წარმოჩენა. აღმოჩნდა, რომ სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებთან შედარებით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები უფრო კრიტიკულად აფასებენ უნივერსიტეტში არსებულ სიტუაციას. ამავე ფაკულტეტთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია დეკანების/დეკანის მოვალეობის შემსრულებლების ხშირი ცვლა, რაც არასტაბილურ გარემოს  ქმნის და პრობლემების

Print

რატომ სოციოლოგია?!

ავტორი: ნათია გოგიშვილი | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

კარგი კითხვაა...

თავდაპირველად დავიწყებ იმით,  რომ როცა მეკითხებიან რომელ ფაკულტეტზე ვსწავლობ, ფაკულტეტის დასახელება იმხელაა  რომ აფრთხობს კითხვის ავტორს და იმის ნაცვლად  დაფიქრდეს ზოგადად რა ფაკულტეტია, მეორე კითხვა გამზადებული აქვს: - და რა გამოხვალ? მეც მშვიდად ვპასუხობ : -სოციოლოგი და  ვემზადები მესამე კითხვისთვის, რომელიც უკვე ვიცი რომ ასეთი იქნება: -რა უნდა გააკეთო? სად შეიძლება იმუშაო? 

სასცილოა არაა? არადა ასეთი კითხები საკმაოდ განათლებული ადამიანებისგანაც მიმიღია... თუმცა რას ვიზამთ. ზოგადად სოციოლოგია ისედაც ახალი დარგია და საქართველოში ხომ სულ ახალთახალი შეიძლება ეწოდოს. (ჩემი პესიმისტური გათვლებით კი ზოგადად კვლევის, ინტერვიუერისა და რესპონდენტის ურთიერთობის კულტურა კარგა ხანს წინ ვერ წაიწევს)

Print

სექსიზმი და მისი შედეგები

ავტორი: ლიკა ლომიძე | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

ცნება გენდერი პირველად ანთროპოლოგმა გეილ რუბინმა შემოიტანა მეცნიერებაში და განსაზღვრა, როგორც, „შეთანხმებათა კომპლექსი, რომელიც როგორც საზოგადოებრივი მოღვაწეობის საგანი, არეგულირებს ბიოლოგიურ სქესს“. ტერმინი იხმარება ადამიანის სქესობრივი კუთვნილების სოციო-კულტურული ასპექტის აღსანიშნავად. გენდერი არის ქცევის კულტუროლოგიური მახასიათებელი, რომელიც დადგენილია საზოგადოებაში და შეესატყვისება მოცემულ სქესს კონკრეტულ დროსა და სივრცეში. გენდერული როლები განსხვავდება ერთმანეთისაგან რასების მიხედვით, ეთნიკურობის, კლასის, სექსუალური ორიენტაციისა და ასაკის მიხედვით. ყველა კულტურას თავისი დამახასიათებელი ნიშნები აქვს და ამა თუ იმ საზოგადოების წევრს მოეთხოვება შეასრულოს თავისი შესაბამისი გენდერული როლი. ქალებსა და კაცებს დაწესებული აქვთ თავიანთი სოცილაური ნორმები, რომელთა შესრულება უზრუნველყოფთ მათ საზოგადოებაში „კარგი სტატუსის” მოპოვებასა და დამკვიდრებას. 

Print

დედისა და ნაყოფის უფლებები

ავტორი: ლიკა ლომიძე | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

აბორტი მთელ მსოფლიოში გავრცელებულია და მწვავე პრობლემების სიაში შედის. მისი აღმოფხვრა საკმაოდ რთულია და ისიც აღსანიშნავია, რომ იგი სხვა საკითხებთანაც ჯაჭვურადაა გადაბმული და რიგ პრობლემებს იწვევს.  მე შევეცდები განვმარტო თუ რას ნიშნავს აბორტი, რა სტატისტიკაა მსოფლიოში, რას იწვევს აბორტი, რა საფრთხეების მატარებელია, ასევე ვისაუბრებ დედისა და ბავშვის უფლებებზე, თუ რატომ უნდა იყოს, ან არ იყოს აკრძალული აბორტი. დავსახავ ჩემეულ ხედვას, თუ როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა და რა ღონისძიებები დაგვეხმარება მის შემცირებასა და აღმოფხვრაში. 

Print

ზნეობა და (თუ) პოლიტიკა?!

ავტორი: სალომე დავითაშვილი | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

დამთავრდა თსუს მომქანცველი გამოცდები და როგორც კი საშუალება მომეცა, მშობლიურ კახეთში წამოვედი. როგორც ხდება ხოლმე, მოვინახულე ახლობლები, მეზობლები. წესისამებრ, „რა ხდება ქალაქში?“ და „რას ამბობენ იქით?“, ყველაზე უფრო ხშირი კითხვებია და ბოლოს უმეტესად მთავრდება შემდეგი სიტყვებით: “პოლიტიკა ბინძური რამეა, ჩვენი საშველი მაგათგან მაინც არაფერია“-ო.

ასეთ დროს, ყოველთვის პირველ კურსზე ნასწავლი მაკიაველის შეხედულებები მაგონდება, თემაზე „ზნეობა და პოლიტიკა“. კარგად მახსოვს, რამხელა ინტერესი გამოიწვია ჩემში მისი მოსაზრებების გაცნობამ. უბრალო ადამინების აზრით, პოლიტიკაში მხოლოდ „სკამების“

Print

ინფორმაციის გასაჯაროებასთან დაკავშირებული პრობლემები

ავტორი: ანა ყარალაშვილი | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

ვირტუალური სამყარო საშუალებას აძლევს ინტერნეტის მომხმარებლებს პერსონალური ვირტუალური სივრცის გავლით სასურველი ინფორმაცია სოციუმის მნიშვნელოვან ნაწილს ძალიან მარტივად, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე მიაწოდონ. ეს ძირითადად ხორციელდება სპეციალური საიტების მეშვეობით, რომლებზეც მომხმარებელს სასურველი ინფორმაციის განთავსება შეუძლია ისე, რომ ის ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ხშირად ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე, იყოს ხელმისაწვდომი. ასეთია, მაგალითად, ინტერნეტ–ჟურნალები, ბლოგები, ინტერნეტ–ტელეარხები, იუთუბი, ფეისბუქი, თამბლერი, ფორუმები და სხვა.  

Print

ერი-სახელმწიფო თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში

ავტორი: მაია ბლიაძე | თარიღი: . კატეგორია: სტუდენტური სტატიები

საერთაშორისო სისტემა რთული სისტემაა, რომელიც შედგება სხვადასხვა სუბიექტების,  მათ შორის სახელმწიფოების მიერ. სუბიექტებს შორის დამოკიდებულებისა და ურთიერთობათა ხარისხი , ასევე მათი თავისებურებანი განსაზღვრავენ კიდევაც მთელი სისტემის ხასიათს. როგორც ვიცით, სისტემას საფუძველი დაუდო 1648 წელს დადებულმა ვესტფალიის ზავმა. მანამდე კი ევროპული შუასაუკუნებრივი პოლიტიკური ხელისუფლების ორგანიზაცია დამყარებული იყო ბუნდოვნად განსაზღვრულ რელიგიურ იერარქიაზე. ვესტფალიის ზავმა დააფუძნა სუვერენიტეტის ცნება, რომელიც არსებითად ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფოს მმართველი არ აღიარებდა თავისზე მაღალ ან თავის სწორ ხელისუფალს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. შესაბამისად, სისტემის მთავარი ელემენტი გახდა ერი-სახელმწიფო, თავისი სუვერენიტეტით და ძალით. მსოფლიო პოლიტიკაში სახელმწიფომ მიიღო ექსკლუზიური

მომსახურება

  • კვლევა
  • საინფორმაციო მხარდაჭერა
  • დისკუსია
  • სოციალური მხარდაჭერა
  • აქციები

გვეხმარებიან

Logo
Logo

კონტაქტი

ტელ: 599 36 58 45

მოგვწერე