პროტოსოციოლოგიური თეორიები - პირველი კოლოქვიუმი (2015)

ნანახია: 2828
რეიტინგი: / 3
ცუდიძალიან კარგი 

მიმოხილვა

თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება, ლექტორი: ამირან ბერძენიშვილი

პროტოსოციოლოგიური თეორიები

 

პირველი(1)  კოლოქვიუმის საკითხები - დრო  ორი (2) საათი.   

ბილეთი  მოიცავს   ოთხ(4) საკითხს,  თითოეული  ფასდება  5  ქულით, სულ   ოცი(20) ქულა

 

პირველი ვარიანტი

1.1.  სოციოლოგია და სოციოლოგიის ისტორია;

1.2.  არისტოტელე:  კონფლიქტის  სოციოლოგიის  საფუძვლები;

1.3.  მექანისტური  სოციოლოგიის   ძირითადი  წინააღმდეგობები  და  აბსტრაქტული  ადამიანის ცნება;

1.4.  პოლიბიოსი:  სახელმწიფოს  მმართველობის  ფორმათა  წრებრუნვის(ცირკულაციის) შესახებ.

 

მეორე ვარიანტი

2.1. სოციოლოგიური  აზრის  განვითარების  პერიოდიზაცია ;

2.2.  საზოგადოების  მექანისტური   თეორია  „სოციალური ფიზიკა“ - ძირითადი პრინციპები; 

2.3.  ჰობსის  სოციოლოგიური   დოქტრინის  ძირითადი  პრინციპები; 

2.4.  პოლიბიოსი  სახელმწიფოს  მმართველობის  შერეული  ფორმის   შესახებ; 

 

 

 

 

 

მესამე ვარიანტი

 

3.1.   ჰობსი: საზოგადოებრივი  ხელშეკრულებისა და შეთანხმების შესახებ;

3.2.  მაკიაველი საზოგადოებრივი აზრის მნიშვნელობის შესახებ;

3.3. ჯონ  ლოკის  სოციალური  შეხედულებები;

3.4.  მაკიაველი  მიზნებისა და  საშუალებების  შესახებ  პოლიტიკაში.

 

მეოთხე ვარიანტი

4.1.  პლატონი  სახელმწიფოს  მმართველობის  ფორმების შესახებ;

4.2.  მაკიაველი კ ონფლიქტის   დადებითი მნიშვნელობის შესახებ;

4.3.  ჰობსი   ადამიანთა  „ბუნებრივი მდგომარეობისა“  და  ბუნებითი სამართლის შესახებ;

4.4.  არისტოტელე  სახელმწიფოს  მმართველობის  სწორი და არა სწორი ფორმების შესახებ.

 

მეხუთე ვარიანტი

5.1.  პლატონი იდეალური სახელმწიფოს ოთხი სათნოების შესახებ;

5.2.  მაკიაველი როგორც სოციოლოგი;

5.3.  ჰობსი  სახელმწიფოს  წარმოშობისა  და  არსის  შესახებ;

 

5.4.  არისტოტელე  მიზნებისა  და  საშუალებების  შესახებ (ქრემატისტიკა და ეკონომიკა).

თარიღი: სამშაბათი, 31 მარტი 2015

მომსახურება

  • კვლევა
  • საინფორმაციო მხარდაჭერა
  • დისკუსია
  • სოციალური მხარდაჭერა
  • აქციები

გვეხმარებიან

Logo
Logo

კონტაქტი

ტელ: 599 36 58 45

მოგვწერე