პოლიტიკური სოციოლოგია პირველი კოლოქვიუმი 2015

ნანახია: 2511
რეიტინგი: / 3
ცუდიძალიან კარგი 

მიმოხილვა

თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება,  ლექტორი ამირან ბერძენიშვილი

პოლიტიკური  სოციოლოგია

 

პირველი  კოლოქვიუმის საკითხები (დრო - 2 საათი)

ბილეთი მოიცავს 5  (ხუთ) საკითხს, თითოეული ფასდება 4 ქულით, სულ 20 ქულა,

 

 

ბილეთი #1

1. პოლიტიკა, როგორც ძალაუფლებისათვის ბრძოლა (მაკიაველი, ვებერი).

2. ძალაუფლება, როგორც განუსაზღვრელობასთან და ქაოსთან ბრძოლის საშუალება.

3. სისტემური მიდგომის სპეციფიკა და პოლიტიკური სისტემის ცნება

4. ტერმინ "პოლიტიკის" სამი მნიშვნელობა: Polisi, Politicks, Polity. 

 5.  აღმოჩენები ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ

 

 

ბილეთი #2

1.  პოლიტიკური სოციოლოგის საგანი და ამოცანები.

2. ძალაუფლება, როგორც ინდივიდთა და სოციალურ ჯგუფთა წინააღმდეგობის გადალახვის საშუალება და უნარი (ვებერი).

3. აღმოჩენები ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ.

4. სისტემური მიდგომის სპეციფიკა და პოლიტიკური სისტემის ცნება.

5. მოთხოვნებისა და მხარდაჭერის სახეები და მათი როლი პოლიტიკური სისტემის ფუნქციობაში.

 

ბილეთი #3

1.  პოლიტიკური მოვლენებისადმი სოციოლოგიური მიდგომის სპეციფიკა.

2.  ძალაუფლება, როგორც საზოგადოების მიერ აღიარებული მიზნებისა და მათ მისაღწევად არსებული რესურსების მობილიზების უნარი.

3. აღმოჩენები ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ.     

4.  პოლიტიკური სოციოლოგიის იტალიური სკოლა.

5.  პოლიტიკა, როგორც სამართლიანი მშვიდობის უზრუნველმყოფელი საქმიანობა (Gჟ. ბეშლერი).

 

 

ბილეთი #4

 

1. პოლიტიკური სოციოლოგიის თავისთავადობისა და ავტონომიურობის განმაპირობებელი ფაქტორები.

2. ძალაუფლება, როგორც მედიუმი (ტ. პარსონსი).

3. აღმოჩენები ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ. 

4. პოლიტიკა, როგორც ადამიანთა მართვის ცოდნა და ხელოვნება (პლატონი).

5. პოლიტიკა, როგორც  "მეგობარი _ მტერი" ურთიერთობა (კ. შმიტი).

 

 

 

 

ბილეთი #5

 

1. პოლიტიკური სოციოლოგიის მეთოდები.

2. ძალაუფლება, გავლენა, ავტორიტეტი და ძალა.

3. "პოლიტიკური სისტემა _ გარემოს" დ. ისტონისეული მოდელი.

4. პოლიტიკა, როგორც კოლექტიური მიზნების შემუშავება და განხორციელების რესურსთა მობილიზება (ტ. პარსონსი).

5. აღმოჩენები ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ.

 

 

თარიღი: სამშაბათი, 31 მარტი 2015

მომსახურება

  • კვლევა
  • საინფორმაციო მხარდაჭერა
  • დისკუსია
  • სოციალური მხარდაჭერა
  • აქციები

გვეხმარებიან

Logo
Logo

კონტაქტი

ტელ: 599 36 58 45

მოგვწერე