2015 - თანამედროვე სოციალური თეორიები 2 კოლოქვიუმის საკითხები

ნანახია: 2674
რეიტინგი: / 2
ცუდიძალიან კარგი 

მიმოხილვა

თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება,  ლექტორი ამირან ბერძენიშვილი.

 

„თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები -  2“

1 კოლოქვიუმის საკითხები

 

ბილეთი მოიცავს   5 (ხუთ) საკითხს, თითეული ფასდება  4(ოთხი) ქულით, სულ  20 ქულა.

 

 

ვარიანტი1

1. ე.  დიურკემი:სოციოლოგიის მეთოდის წესები-პრობლემატიკა. 

2. მ. ვებერი: კულტურის მეცნიერებათა მეთოდოლოგიური პრობლემები. 

3. ა. შუტცი: სიცოცხლის ნაკადში მნიშვნელობის კონსტრუირება. 

4.  რა არის ვიზუალური სოციოლოგიია?

5.    ი. გოფმანი: ექსპრესიული, ინსტრუმენტალური, ევფორიული, დისფორიული ქცევა.   

 

ვარიანტი  2

1. ა. შუტცი ცხოვრების სამყაროს სამი ძირითადი ნიშნის შესახებ. 

2.  ე. დიურკემი: რელიგიის სოციოლოგიის ძირითადი ცნებები.

3.   მ. ვებერი: რელიგიის სოციოლოგიის ძირითადი ცნებები.   

4. ი. გოფმანი: ინდივიდის ქმედების ავანსცენა - სცენა -კულისები. 

5.  ვიზუალური სოციოლოგია - მესამე სოციოლოგია?

 

 ვარიანტი 3

1.    ა. შუტცი: კოგნიტური სტილის ძირითადი ელემენტები. 

2.    მესამე სოციოლოგია: სოციალური ეგზისტენცია. 

3.   ე. დიურკემი:  სოციალური ფაქტი და სოციალური სოლიდარობის სახეები. 

4.   მ. ვებერი: სოციალური მოქმედების ტიპოლოგია და გაგების მეთოდი. 

5.   ი. გოფმანი: „შთაბეჭდილებათა მენეჯმენტი“ 

 

 

 

 

ვარიანტი4

1.   ა. შუტცი: კოგნიტური სტილის ელემენტები და მათი დახასიათება.  

2.   მესამე სოციოლოგიის პერსპექტივები. 

3.   გ. ზიმელი: ინტერაქციის ფორმების კლასიფიკაციის პრობლემა. 

4.   ვ. პარეტო:  ლოგიკური და არა ლოგიკური მოქმედება.

5.    გოფმანი: სიტუაციურიშესაბამისობა (დროულობა) (situational propiziety),

 

ვარიანტი  5

 

1.   ა. შუტცი: „გაგების“ სახესხვაობანი 

2.  გ. ზიმელი: ობიექტური და სუბიექტური კულტურა - კულტურის ტრაგედია.

3.    ვ. პარეტო: წარმოებულები - იდეოლოგიის კონცეფცია. 

4.    ვიზუალური სოციოლოგიის ძირითადი ცნებები

5.    გოფმანი: ფრეიმები(frameჩარჩო),

 

 

 

თარიღი: სამშაბათი, 31 მარტი 2015

მომსახურება

  • კვლევა
  • საინფორმაციო მხარდაჭერა
  • დისკუსია
  • სოციალური მხარდაჭერა
  • აქციები

გვეხმარებიან

Logo
Logo

კონტაქტი

ტელ: 599 36 58 45

მოგვწერე